พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กล้าลองกล้าลุย : IN CAMBODIA ตะลุยกัมพูชา ตอนที่ 1

วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 01:15 น.

Views

ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือประเทศกัมพูชา ที่เราคุ้นเคยกันดี ตั้งอยู่ส่วนใต้ ของคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พรมแดนทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ของกัมพูชา ติดกับหลายจังหวัด ในประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของบ้านเรานะครับแต่ก่อนที่เราจะข้ามฝั่งมาที่นี่

เราได้ร่วมกิจกรรมทำดีกันก่อน ที่ฝั่งประเทศไทย โดยทางสมาคมเจ็ตสกี แห่งประเทศไทยฯ บริษัทเพลิน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด นำโดยพี่แดง สิทธิชัย สืบสหการ และกลุ่มสื่อมวลชนอาวุโส ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและของใช้ที่จำเป็น ให้กับน้องๆ นักเรียน ที่โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วครับ จากนั้นก็เดินทางกันต่อ และข้ามฝั่ง ไปยังประเทศกัมพูชา

กัมพูชาและไทย มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และรูปแบบการดำรงชีวิต ของประชาชน ที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดน ที่ทั้ง 2 ประเทศ ค่อนข้างใกล้ชิด สื่อสารกันรู้เรื่อง มีการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้า ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร กันอย่างคึกคัก

สถานที่แรกจะพาไปชม เพราะอยากรู้ว่าปัจจุบัน มีสภาพเป็นอย่างไรบ้าง จากนั่งรถบัสคันใหญ่ การจะขึ้น ไปด้านบนปราสาทพระวิหารได้ ต้องเปลี่ยนรถ

เดิมในสมัยก่อน การเยี่ยมชมปราสาทพระวิหาร สามารถขึ้นได้ที่ฝั่งไทยในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ แต่ปัจจุบัน ฝั่งนี้ได้ปิดลงและทางกัมพูชา ได้สร้างถนนคอนกรีต ยาวหลายกิโลเมตร ไต่ขึ้นไปด้านบน การจะขึ้นไปเที่ยวชม มีทั้งหมด 7 จุดสำคัญ

ปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระวิหาร เป็นปราสาทหินตามแบบศาสนาฮินดู ที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก คนไทยเอง รู้จักกันในชื่อ "เขาพระวิหาร" ลักษณะเด่น ของสถาปัตยกรรมคือ เป็นกลุ่มปราสาทที่มีระเบียงคด เชื่อมระหว่างปราสาทแต่ละหลัง เริ่มตั้งแต่ทางลาดต่ำเชิงเขา เมื่อเดินสำรวจก็จะพบว่าตั้งอยู่ยาวเป็นทิวขึ้นไปจนสุด ที่ผาชัน มองลงมาเห็นทิวทัศน์ของประเทศกัมพูชา ได้ทั่วเลยนะครับ

แนะนำว่า ต้องออกแรง เดินกันเยอะหน่อยกว่าที่ จะไปเจอกับ จุดสุดท้าย จุดที่ 7 อากาศค่อนข้างร้อน มีหลายคนเป็นลมกันมาแล้ว

ในปีพุทธศักราช 2551 คือปีที่ ปราสาทพระวิหาร ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก แต่ถ้านับอายุของที่นี่แล้ว ว่ากันว่าเป็นพันปี ทุกวันนี้คนไทยอาจจะเดินทาง มาเที่ยวที่นี่น้อยลง แต่ถ้าได้มาแล้ว บอกเลยว่า ไม่ผิดหวัง...

Tag : กล้าลองกล้าลุย