พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สรุปยอดเสียผู้ชีวิตอุบัติเหตุปีใหม่ 463 คน

วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 11:15 น.

Views

เป็นการสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,791 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 3,892 คน ผู้เสียชีวิต 463 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ นครราชสีมา 25 คน

ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือ ตายเป็นศูนย์ มี 4 จังหวัดได้แก่ ตาก แพร่ สตูล และสมุทรสงคราม สำหรับสาเหตุดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด

Tag : 7 วันอันตราย