คอลัมน์หมายเลข 7 : ย้ายศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ หลังใหม่

วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 11:15 น.

Views

เสียงสะท้อนจากปราชญ์พื้นบ้านชาวพิษณุโลก หนึ่งในผู้เคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ ด้านหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม โครงการนี้ดำเนินงานโดยกองทัพภาคที่ 3 จากเงินผู้มีจิตศรัทธาเช่าวัตถุมงคล ประมาณ 30 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2558 จนโครงสร้างอาคารเสร็จแล้ว แต่ต้องหยุดชะงักลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ หลังช่างจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก พบปัญหาแบบก่อสร้างดำเนินงานต่อไม่ได้ ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านถึงความเหมาะสมที่จะสร้างอาคารพระตำหนักหลังใหม่ บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม

คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว กระทั่งที่ประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก อธิบดีกรมศิลปากร และกองทัพภาคที่ 3 เห็นตรงกัน ยุติงานก่อสร้าง แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รื้อย้ายอาคารที่บดบังออก

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ฝากข้อสังเกต วิธีนี้อาจทำให้ยิ่งล่าช้า

ทั้งนี้อธิบดีกรมศิลปากร ระบุ จะดำเนินการให้รอบคอบที่สุด คาดจัดหาผู้รับจ้างภายในต้นปีนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7