เดินหน้าประเทศไทย : บูรณาการร่วมแรงร่วมใจรับมือพายุปาบึก

วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 18:17 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : บูรณาการร่วมแรงร่วมใจรับมือพายุปาบึก

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
พิธีกร : ธนัญญา พิพิธวณิชการ
แขกรับเชิญ : ว่าที่ ร.ต.ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา, ชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน, พล.ต.นิรันดร ศรีคชา รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 3 มค 62 ธนัญญา พิพิธวณิชการ บูรณาการร่วมแรงร่วมใจรับมือพายุปาบึก ว่าที่ ร ต ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดร ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พล ต นิรันดร ศรีคชา รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก