คอลัมน์หมายเลข 7 : ย้ายป้าย LED ออกจากเกาะเกร็ด

วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 กรณีป้าย LED บนเกาะเกร็ดบดบังทัศนียภาพเจดีย์เอียง จังหวัดนนทบุรี มีข่าวดีหลังจากตรวจสอบโครงการนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ยืนยันกับคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนว่าเป็นผู้ของบประมาณสนับสนุน 45 ล้านบาท จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคนก่อนหน้านี้ เป็นผู้ทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเกร็ด แล้วเสร็จปี 2559 หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน โดยป้ายประชาสัมพันธ์ LED มูลค่า 23 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแต่หลังปีใหม่จะย้ายป้าย LED ไปติดตั้งในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางพลับ ริมถนนชัยพฤกษ์ เพื่อความถูกต้อง หลังถูกวิจารณ์ว่าบดบังทัศนียภาพเจดีย์เอียงอายุกว่า 300 ในวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ หรือ Landmark ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้านนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ยืนยันกับคอลัมน์หมายเลข 7 ว่าป้าย LED ดังกล่าวข่มและคุกคามเจดีย์เอียง ทำผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ขออนุญาตกรมศิลปากร เนื่องจากพื้นที่นี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ดังนั้น หลังจากหน่วยงานที่รับผิดชอบย้ายป้าย LEDออกจากเกาะเกร็ด กรมศิลปากรจะบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์เอียง

สำหรับการบูรณปฏิสังขรณ์ ขณะนี้ออกแบบใกล้แล้วเสร็จ รวมทั้งให้วิศวกรสำรวจค่าระดับความเอียงของเจดีย์ด้วย เพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความชำรุดเสียในอนาคต 

หากย้ายป้าย LED จากเกาะเกร็ดไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลบางพลับเมื่อใด คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7