กรมบัญชีกลางเปิดวงเงินฉุกเฉิน ช่วยเหยื่อปาบึกจังหวัดละ 20 ล้าน

วันที่ 5 ม.ค. 2562 เวลา 19:25 น.

Views

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้เปิดวงเงิน ให้หน่วยงานราชการต่างๆ ทดลองเบิกจ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกไว้ จังหวัดละ 20 ล้านบาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องประกาศให้จังหวัดนั้นเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ก่อนจึงจะสามารถเบิกเงินดังกล่าวได้ หากจำเป็นต้องเพิ่มวงเงินก็สามารถร้องขอมาได้ โดยกรมฯจะจัดวงเงินให้ตามความจำเป็นในทันที 

Tag : Pabuk ปาบึก พายุปาบึก กรมบัญชีกลาง