พิษ “ปาบึก” !! รร.เมืองคอนปิดหลายสิบแห่ง

วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 09:29 น.

Views

ผลกระทบจากพายุปาบึก  ยังทำให้มีน้ำท่วมขังในบางชุมชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยเฉพาะชุมชนหลังเรือนจำเก่า ชุมชนบ่อทรัพย์  ชุมชนเสมาเมือง ชุมชนมะขามชุม  และชุมชนย่านชานเมือง เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มต่ำ ระดับน้ำที่ท่วมขังมีความสูงประมาณ 40-100 เซนติเมตร ชาวบ้านในพื้นที่ยังได้รับความลำบากในการใช้ชีวิต รวมทั้งการสัญจรไปมา ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้องอยู่แต่ภายในตัวบ้าน

นอกจากนั้นยังทำให้เด็กๆในชุมชน  ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้  ประกอบกับทางราชการต้องใช้โรงเรียนบางแห่งเป็นศูนย์อพยพชั่วคราว  เพื่อให้ผู้ประสบภัยที่ยังไม่สมารถกลับบ้านได้ได้พักอาศัยอยู่ต่อไป  เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าในวันนี้ (วันที่ 7 มกราคม 2562) โรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ยังต้องปิดเรียนต่อไปอย่างน้อย 5 โรงเรียน

ส่วนในพื้นที่ประสบภัยอื่นๆ ก็ยังมีโรงเรียนปิดอีกหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนัง  เนื่องจากสภาพโรงเรียนเสียหาย  ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจว่ามีโรงเรียนทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก และต้องปิดเรียนทั้งหมดกี่โรงเรียน

Tag : พิษ “ปาบึก” !! รร.เมืองคอนปิดหลายสิบแห่ง จ.นครศรีธรรมราช