สนช.เตรียมถกกฎหมายออกลอตเตอรี่แบบใหม่- เพิ่มโทษขายเกินราคา 10 ม.ค.นี้

วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

วันนี้ (7 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในวันที่ 10 มกราคม ที่จะถึงนี้ มีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 17 มาตรา ในวาระแรกตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอมา ทั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 เพื่อปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และกำหนดบทลงโทษความผิดกรณีจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด

เรื่องการเพิ่มเติมอำนาจคณะกรรมการฯ ให้กำหนดจำนวนรูปแบบ และวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้สามารถออกสลากรูปแบบใหม่ๆ ตามแบบสากลได้ เช่น สลากรวมชุด สลาก 2 ตัว 3 ตัว สลากล็อตโต้ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ และตู้ขายสลากอัตโนมัติได้

ส่วนเรื่องการจัดสรรเงินรางวัล หากการออกรางวัลงวดใดไม่มีผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปได้ และเรื่องการกำหนดโทษผู้ขายสลากฯ เกินราคา ให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากเดิมที่มีโทษปรับเพียง 2,000 บาทรวมถึงกรณีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน

สำหรับความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบใหม่ๆ ได้ เพราะเกรงว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางมอมเมาประชาชนได้ง่ายขึ้นกว่าสลากในรูปแบบเดิม รวมถึงเกรงว่ากลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่เป็นผู้ค้าสลากรายย่อยจะเข้าถึงสลากรูปแบบใหม่ได้ยาก เพราะอาจเลือกปฏิบัติ   และการเพิ่มโทษแก่ผู้ขายสลากฯ เกินราคา ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง เพราะปัญหาเกิดจากพ่อค้าคนกลาง

ขณะที่ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต้องการปราบปรามเรื่องการขายสลากฯ เกินราคาเป็นหลัก แต่ยอมรับว่ากังวลเรื่องการเพิ่มอำนาจคณะกรรมการฯ ให้พิจารณาออกสลากรูปแบบใหม่ๆ ได้ อาจเป็นช่องทางให้เกิดหวยออนไลน์มามอมเมาเยาวชนได้ง่ายขึ้น ในส่วนนี้ต้องรอความชัดเจนจากตัวแทนสำนักงานสลากฯ และคณะกรรมการกฤษฎีกามายืนยันต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพรุ่งนี้ (8 ม.ค.) ก่อน หากพบว่าโยงไปถึงเรื่องหวยออนไลน์ได้คงต้องแก้ไข

Tag : สนช. ลอตเตอรี่แบบใหม่