News

เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : เรียกร้อง กรธ. ชี้แจงเจตนารมณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญ

จากการตีความรัฐธรรมนูญที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับกรอบเวลาเลือกตั้งภายใน 150 วัน ก็มีเสียงเรียกร้องให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ออกมาชี้แจงเจตนารมณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว

ผู้ที่เรียกร้องเรื่องนี้ คือ คุณณัฐวุฒิ  ไสยเกื้อ จากพรรคไทยรักษาชาติ ที่ขอให้ กรธ. ตั้งโต๊ะเคลียร์ปัญหานี้ พร้อมส่งกำลังใจถึง กกต. ให้เป็นเสาหลักประชาธิปไตย กำหนดและจัดเลือกตั้งอย่างโปร่งใส ไม่ถูกครอบงำ

เช่นเดียวกับร้อยตำรวจเอกเฉลิม  อยู่บำรุง จากเพื่อไทย ที่ขอให้ กกต. กำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนด้วยความกล้าหาญ โดยปราศจากการแทรกแซง พร้อมทำนายว่า หากเลื่อนเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุผลจะทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองด้วย

นอกจากพรรคการเมือง ที่ต้องการความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งแล้ว  ยังมีกลุ่มการเมืองออกมาเคลื่อนไหวทั้งเห็นด้วยกับการเลื่อนและคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้งด้วย กลุ่มคัดค้านเลื่อนเลือกตั้งคือ กลุ่มประชาชนอยากเลือกตั้งที่เข้ายื่นหนังสือต่อตัวแทน กกต. คัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้ง โดยระบุว่า จะกระทบเศรษฐกิจ และความน่าเชื่อถือของประเทศ

ขณะที่กลุ่มขบวนการศาสนาเพื่อมนุษยชาติและสร้างสันติภาพโลกถาวร ขอให้ กกต. เลื่อนหรือยกเลิกการเลือกตั้งไปเลยจนกว่าประเทศจะมีความพร้อม เพราะมองว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นไม่เป็นประชาธิปไตย