พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาคประชาสังคมร้อง ยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชา เพื่อปกป้องนักวิจัยไทย

วันที่ 8 ม.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เสนอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา Set Zero การขอสิทธิบัตรกัญชา ทั้งหมด เพื่อปกป้องนักวิจัยไทย ให้เข้าถึงการใช้ และนำกัญชามาศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่

นายเจษฎ์ โทณวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เปิดเผยว่า ถ้าบริษัทต่างชาติ ยื่นขอจดสิทธิบัตรกัญชา กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้สำเร็จกังวลการผูกขาด ที่จะทำให้คนเจ็บป่วยจะเข้าไม่ถึงยารักษา เพราะมีราคาแพงอีกทั้งยังห่วงการขอสิทธิบัตรนั้น ขอได้ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพันธุ์กัญชาเลยหรือไม่ กลายเป็นการขอสิทธิบัตร แบบครบวงจร จึงต้องสะสาง ไม่ให้เป็นปัญหาต่อไป 

ขณะที่ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ (BIOTHAI) ระบุวันที่ 11 มกราคมนี้ ภาคประชาสังคม จะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และจะเสนอให้ยกเลิกสิทธิบัตรกัญชา เพราะไทยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อกำหนดขององค์การการค้าโลก กฎหมายสิทธิบัตร และกฎหมายพันธุ์พืช พร้อมขอให้แก้ไขกฎหมาย ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรชีวภาพ

ด้านผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ย้ำ การขอสิทธิบัตรกัญชา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องยกเลิกเพื่อความมั่นคง และไม่ให้เกิดการผูกขาดการเข้าถึงยารักษาโรคในประเทศไทย

Tag : สิทธิบัตรกัญชา กัญชา