ชาวบ้าน จ.สระแก้ว ร้องให้ตรวจสอบกองทุนหมู่บ้าน หลังส่อทุจริต

วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 17:02 น.

Views

ชาวบ้านสระแก้ว ยื่นหนังสือขอให้ศูนย์ดำรงธรรม ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หลังพบว่าไม่โปร่งใส

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านแก่งสะเดา หมู่ 4 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังน้ำเย็น เพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแห่งนี้ หลังพบว่ามีการบริหารงานไม่โปร่งใส เช่น การปกปิดบัญชี ไม่แจ้งรายละเอียด ไม่ประชุมสมาชิก ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่กองทุนหมู่บ้านยังไม่ได้มีการปิดงบ และอยากให้ทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ชี้แจงรายละเอียดการชำระหนี้ รวมทั้งการใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันให้สมาชิกได้ทราบ เพราะที่ผ่านมา ทางสมาชิกไม่รู้รายละเอียดเรื่องเหล่านี้เลย

รวมทั้งอยากให้ตรวจสอบเงินสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 3 ปี 2560 จำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่รัฐจัดสรรมาให้ เพื่อช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน ได้นำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ แต่ทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบ และไม่มีการทำประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านด้วย

ด้านปลัดอำเภอวังน้ำเย็น เปิดเผยหลังรับเรื่องร้องเรียนว่า ขอเวลา 30 วัน เพื่อให้เรื่องดังกล่าวกระจ่างขึ้น เนื่องจากเรื่องนี้เป็นปัญหามานานหลายปีแล้ว ซึ่งก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน กองทุนหมู่บ้าน ทุจริต ทุจริตกองทุนหมู่บ้าน สระแก้ว ทุจริตกองทุนหมู่บ้าน