คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามแก้ไขระบบไฟฟ้าโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด ตอนที่ 1

วันที่ 8 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

โรงเรียนบ้านดอนชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณ ปี 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ให้โรงเรียนในสังกัดทำเรื่องของบประมาณสนับสนุนปรับปรุงกระแสไฟฟ้า ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและเพื่อรองรับการพัฒนาการเรียนการสอน

โดยโรงเรียนบ้านดอนชัย เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนที่คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ลงพื้นที่เดือนที่แล้ว หลังได้รับข้อมูลร้องเรียน ที่สำคัญอาจได้สินค้าที่มีคุณภาพไม่สมราคาที่จัดซื้อ จนครูไม่กล้าตรวจรับงาน ทั้งที่โครงการนี้ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน ปีที่แล้ว

ทีมข่าวกลับไปติดตามความคืบหน้าหลังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 เรียกประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับงบประมาณโครงการนี้ พร้อมกำชับเรื่องคุณภาพงานตามที่คอลัมน์หมายเลข 7 สะท้อนปัญหา

น่าสังเกตว่าโครงการที่งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท โรงเรียนสามารถเรียกผู้รับจ้างมาต่อรองราคาเองได้ ไม่ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง น่าสังเกตว่าคู่สัญญาของโรงเรียนบ้านดอนชัย อยู่จังหวัดอุบลราชธานี แต่ทราบว่ามีการจ้างงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7