Green Report : ปรับพฤติกรรมลูกสุนัขแก้ปัญหาจรจัด

วันที่ 8 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ทั้งการรณรงค์อย่าทิ้งสุนัข จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันฟรี หรือการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด แต่แก้ไขหรือป้องกันอย่างไร ปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทย ก็ยังไม่หมดไป และกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ยังมีมากถึง 100,000 ตัว

หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้สุนัขถูกทอดทิ้งเป็นสุนัขจรจัดมาจากพฤติกรรมของสุนัข ซึ่งข้อมูลจากนักวิชาการ ระบุว่า จากการเก็บข้อมูลของสถานสงเคราะห์สัตว์ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว เห่า ขู่คำราม ไปจนถึงกัดเจ้าของ มักถูกนำไปทิ้งให้เป็นสุนัขจรจัด

ในทางตรงกันข้าม สุนัขที่ได้รับการปรับพฤติกรรม ตั้งแต่เล็ก ให้เชื่อง แสนรู้ เข้าใจคำสั่ง มีโอกาสน้อยที่จะถูกทอดทิ้ง เพราะสุนัขเหล่านี้จะมีสัมพันธ์ที่ดี มีความผูกพัน ไม่ก่อให้เกิดความเครียด ระหว่างสุนัขและเจ้าของ 

ดังนั้น การเลี้ยงสุนัขอย่างเข้าใจพฤติกรรม จะทำให้เจ้าของผูกพันไม่ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง และการปรับพฤติกรรมของสุนัข ควรทำตั้งแต่อายุ 2 เดือน ใช้เวลาการปรับตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ไปจนถึงเป็นเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของเจ้าของเพราะพฤติกรรมของสุนัข จะเชื่อมโยงกับคนเลี้ยง

การปรับพฤติกรรมให้ขับถ่ายเป็นที่ เป็นเรื่องที่เจ้าของฝึกได้ง่ายโดยคอยสังเกต เมื่อสุนัขมีอาการอยากขับถ่าย ให้เจ้าของพาไปขับถ่ายในบริเวณที่เตรียมไว้ โดยทำซ้ำๆ จนสุนัขจดจำ ส่วนกรณีที่เลี้ยงสุนัข 2 ตัว ต้องให้ความใส่ใจเท่ากัน และฝึกให้อยู่ร่วมกันได้

นอกจากนี้ การนำลูกสุนัข ออกห่างจากแม่ 30 วินาที แล้วนำกลับไปคืน การเปิดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า เสียงพลุ ให้ลูกสุนัขฟัง อาทิตย์ละครั้ง โดยค่อยๆ เพิ่มระดับเสียงทีละนิด จะเป็นการฝึกให้ลูกสุนัข คุ้นเคยและสามารถปรับตัวได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

ส่วนสุนัขที่ไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้ เพราะอาจมีสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติ จำเป็นต้องใช้ยาช่วยปรับระบบร่างกายให้ปกติ ควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรม ดังนั้น หากปรับพฤติกรรมแล้ว ไม่ได้ผล ควรนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อการฝึกที่ถูกวิธี

หากสุนัข มีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม ปัญหาระหว่างเจ้าของกับสุนัข ก็ไม่เกิดขึ้น การนำสุนัขไปทิ้งให้เป็นสุนัขจรจัดก็จะน้อยลง

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report