พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท เริ่ม 31 ม.ค.นี้

วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคม จากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 โดยมีสาระสำคัญในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

ทั้งนี้การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นย้อนหลังจำนวน 200 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ให้กับผู้ประกันตน โดยจะเริ่มจ่ายในวันที่ 31 มกราคมนี้เป็นต้นไป โดยผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง และสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด หรือโทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

Tag : เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เงินสงเคราะห์บุตร