คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามแก้ไขระบบไฟฟ้าโรงเรียน จ.ร้อยเอ็ด ตอนที่ 2

วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

โรงเรียนบ้านดอนชัย เป็นอีก 1 โรงเรียนที่ต้องใช้ท่อร้อยสายไฟแทนการเดินสายไฟบนฝ้าเพดาน เนื่องจากอาคารเก่า ฝ้าเพดานเริ่มชำรุดจากการใช้งานมานานเกือบ 20 ปี

คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่เดือนที่แล้ว หลังได้รับข้อมูลร้องเรียนวัสดุไฟฟ้าที่นำมาติดตั้งน่าจะมีคุณภาพไม่สมราคาที่จัดซื้อ และข้อสังเกตเรื่องที่มาของผู้รับจ้าง

ลงพื้นที่อีกครั้งวันที่ 3 มกราคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจง ผู้รับจ้างยอมเดินสายไฟฟ้าใหม่และเปลี่ยนหลอดไฟเป็นยี่ห้อที่รู้จักในท้องตลาด ขณะเดียวกันเพิ่งได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน เมื่อผู้รับจ้างรื้อหลังคาออก จึงเห็นความชำรุดชัดเจน

นายพิศิษฐ์ ตั้งข้อสังเกต การให้งบประมาณโดยไม่จัดลำดับความสำคัญ อาจทำให้การใช้เงินแผ่นดินไม่มีประสิทธิภาพ

ส่วนโรงเรียนบ้านดงบัง ได้รับงบประมาณ 480,000 บาท ผู้อำนวยการโรงเรียน ระบุ ผู้รับจ้างเปลี่ยนวัสดุไฟฟ้าใหม่แล้ว

เช่น บริเวณประตูทางเข้า จากเดิมใช้ท่ออ่อนสลับในบางจุด อาจไม่เหมาะกับงานภายนอกอาคาร

นายพิศิษฐ์ ตรวจสอบสัญญาจ้าง ยังพบข้อสังเกตเรื่องวันสิ้นสุดหลักประกันสัญญาไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ราชการกำหนด โดยผู้รับจ้างของทั้ง 2 โรงเรียนเป็นรายเดียวกัน

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7