พระราชวงศ์ ทรงเยี่ยมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล และหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงเยี่ยมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อทรงถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงเยี่ยมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำ, การสาธิตงานช่างฝีมือ ของโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายและหญิง ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่า มีการออกร้านจิตอาสา 904 ร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ การจำหน่ายอาหาร 4 ภาค, กิจกรรมมัจฉาพาโชค และการจำหน่ายสลากการกุศล โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานได้พระราชทานไปช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกเป็นการเร่งด่วน ทั้งการฟื้นฟูสุขภาพกาย สภาพจิตใจ และทรงรับผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตไว้ในพระราชานุเคราะห์

และในวันเดียวกันนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นจนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้ เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน โดยที่พระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การสาธิตงานช่างและงานฝีมือในวัง ส่วนที่สนามเสือป่า มีการออกร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ารับเชิญ การจัดตั้งโรงพัก และธนาคารสาขาอุ่นไอรัก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ การวาดภาพเหมือนโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

Tag : พระราชวงศ์ พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ งานอุ่นไอรัก