แบบนี้รู้เรื่อง : เจ้าบ้านที่ดี

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 07:21 น.

Views

การเลือกตั้งทุกครั้ง ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มาดูกันว่าเจ้าบ้านที่ดีมีข้อห้ามกระทำเรื่องใดบ้าง

Tag : สนามข่าว 7 สี เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562 ความรู้เลือกตั้ง 2562 ความรู้เลือกตั้ง แบบนี้รู้เรื่อง แบบนี้ รู้เรื่อง เจ้าบ้าน