News

กสทช. ขยายระยะเวลาโทรฟรีผู้ประสบภัยพายุปาบึก

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.กล่าวภายหลังร่วมประชุมกับ ผู้บริหาร 3 ค่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยว่า ทุกฝ่ายมีมติร่วมกันให้ขยายระยะเวลาเยียวยา ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ สัญญาณโทรศัพท์ฟรี 50 นาที และสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรี 1 กิกะไบต์ ได้อีก 7 วัน โดยสามารถแจ้งขอใช้สิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการค่ายโทรศัพท์มือถือ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมาตรการช่วยเหลือร้านโชห่วย รวม 53,753 ร้านค้าและผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร และสงขลา ว่า ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ให้ลดราคาสินค้าที่จำหน่ายให้กับร้านโชห่วย เพื่อลดต้นทุนของร้านโชห่วย และลดค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ให้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง ทำให้ร้านโชห่วยและประชาชนได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจน้อยลง

นอกจากนี้ ได้ประสาน SME D Bank ในการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.42% ต่อเดือน สำหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดา ส่วนนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน คงที่ 3 ปีแรกเพื่อ ให้การช่วยเหลือแล้ว