News

ปิดเมืองล่าแนวร่วม !! ค้นเป้าหมายทุกจุดชายแดนใต้

จากเหตุคนร้ายฆ่าแขวนคออดีตครูในอำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  แล้วชิงรถกระบะไปประกอบระเบิดคาร์บอมบ์ในพื้นที่อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งพลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม เข้าตรวจสอบตามที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  และสามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยได้ 3 คน ก่อนจะนำตัวไปสอบเค้นที่ศูนย์ซักถาม กรมทหารพรานที่ 43 และหน่วยข่าวกรองทางทหารส่วนหน้า

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจากการซักถาม เข้าตรวจสอบในพื้นที่ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยได้อีก 5 คน พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวม เพื่อให้กองพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสอบว่า เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวัตถุระเบิดหรือไม่ พร้อมทั้งได้ตรวจเก็บสาร DNA สารระเบิด  ก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 ราย ส่งศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เพื่อดำเนินการซักถามต่อไป
       
พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า จากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มุ่งเน้นการใช้งานด้านการข่าว และแหล่งข่าวประชาชนในการติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุ  ซึ่งจากการสรุปภาพรวมเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยรวมทั้งหมด 8 คน ซึ่งหน่วยจะทำการซักถามและสอบสวน เพื่อขยายผลไปยังบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อ งทั้งหมดต่อไป

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  ยังกล่าวว่า ได้เรียกประชุมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ศอ.บต  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค  9  ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ยะลานราธิวาส และสงขลา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผนึกกำลังเอกซเรย์พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่พักพิง พื้นที่เคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยเด็ดขาด และเน้นย้ำให้ทุกส่วน ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ