กกต.เตรียมพร้อมทุกอย่าง รอ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11:47 น.

Views

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ย้ำ กกต.จะสามารถประกาศกำหนดวันเลือกตั้งได้ หลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาจากนั้น กกต. จะใช้เวลาไม่เกิน 5 วันประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ หากพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งลงมาลงมาในวันนี้ ก็ยืนยันว่า กกต.จะเร่งพิจารณาเพื่อประกาศกำหนดวันโดยเร็ว พร้อมย้ำว่าต้องพิจารณาหลายปัจจัยอย่างรอบคอบ

ประธาน กกต. ยังระบุด้วยว่า ข้อเสนอของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ชี้แจงกรอบการเลือกตั้ง 150 วันนั้น ถือเป็นความกรุณาในการเสนอทางออก แต่ในขณะนี้ กกต. ยังไม่ได้ประสานเพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว กับ กรธ. เพราะ กกต. ทุกคน ยังมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเลือกตั้งให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และยังไม่มีปัจจัยใด กระทบจนทำให้กระบวนการจัดการเลือกตั้งมีปัญหา

ส่วนข้อกังวลของหลายฝ่าย ทั้งเรื่องการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง/ การจัดเก็บบัตรเลือกตั้ง ยืนยันว่า กกต. ได้ออกประกาศร่างระเบียบการดำเนินการทุกอย่างไว้ทุกขั้นตอนแล้ว ถึงไม่มีความเป็นกังวลในเรื่องใดทั้งสิ้น

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 กกต เลือกตั้ง