พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว 4%

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2561 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะขยายตัว 4.2 % และเศรษฐกิจปีนี้จะโต 4 % ซึ่งเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ในระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพในประเทศ แม้เศรษฐกิจต่างประเทศจะชะลอตัวลง โดยการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องตามรายได้นอกภาคเกษตรที่ดีขึ้น และกระจายตัวมากขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

ส่วนการส่งออกของไทยชะลอลง เนื่องจากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้า แต่ผลดีจากการย้ายคำสั่งซื้อ และการย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังไทย จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในระยะต่อไป โดยคาดว่าการส่งออกปี 2561 จะขยายตัวได้ 7 % ส่วนปีนี้จะขยายตัวเพียง 3.8 % โดยการส่งออกภาคบริการชะลอตัวลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง