รู้เรื่องเลือกตั้ง : การกาเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ในบัตรเลือกตั้ง จะมีช่องสี่เหลี่ยมให้เรากากบาท ซึ่งกติกา คือ กาเบอร์เดียว ถ้าเรากาหลายเบอร์ หรือใส่เครื่องหมายอื่น ไม่ว่าในช่องสี่เหลี่ยมหรือตรงบริเวณอื่น บัตรของเราจะกลายเป็นบัตรเสียทันที

Tag : รู้เรื่องเลือกตั้ง