สช.แนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ทบทวนเรื่องชุดไปรเวท หวั่นดูแล นร.ไม่ทั่วถึง

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่าทางสำนักงานฯ ได้มีการทำหนังสือส่งไปถึง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจริง เพียงแต่ให้โรงเรียนทบทวนนโยบายการอนุญาตให้แต่ชุดไพรเวตมาเรียน เพราะทางสำนักงานฯ มีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาอื่นๆ ที่อาจตามมา เช่นการแยกแยะนักเรียน ความมีระเบียบวินัย และอาจส่งผลกระทบถึงค่าใช่จ่ายของผู้ปกครอง แต่ยืนยันไม่เคยมีคำสั่งให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนระงับประกาศดังกล่าว และเชื่อว่าโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้

ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็ยืนยันว่า ไม่ได้มีแนวคิดที่จะยกเลิกการใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียน และย้ำว่าการอนุญาตให้ใส่ชุดไพรเวตนี้เป็นเพียงการวิจัยเท่านั้น ซึ่งหากผลการวิจัยออกมาไม่เหมาะสม ก็จะสั่งยกเลิกทันที

แต่ทางคณะผู้บริหารก็ยินดีที่จะทบทวนเรื่องดังกล่าว โดยจะร่วมประชุมหารือทั้งครู ผู้ปกครอง และนักเรียน อีกครั้ง จากนั้นจะแจ้งกลับไปที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

Tag : กรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ใส่ชุดไปรเวท ชุดไพรเวต