พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการจัดพระราชพิธีฯ นัดแรก

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 20:11 น.

Views

รัฐบาลเผยการเตรียมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 50

โดยการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้รับทราบความคืบหน้าการเตรียมงานไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ การเตรียมการเบื้องต้น เบื้องกลาง และการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเบื้องปลาย โดยกิจกรรมเบื้องต้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ไปต่อเนื่องจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งจะเป็นพิธีพลีกรรม คือการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ส่วนเบื้องกลางเป็นหมายกำหนดการพระราชพิธีสำคัญในวันที่ 4-6 พฤษภาคม

ซึ่งวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันบรมราชาภิเษก และในปีถัดไปจะเป็นวันที่ระลึกบรมราชาภิเษกเป็นวันฉัตรมงคลตลอดรัชกาลนี้ และหลังพระราชพิธีพืชมงคลแล้ว จะเข้าสู่เบื้องปลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมถวายโดยภาครัฐและประชาชน

สำหรับรายละเอียดพระราชพิธีทั้งหมดนั้น นายวิษณุบอกจะแถลงหลังวันที่ 26 มกราคม เพราะวันดังกล่าวในเวลา 17.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ประธานองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา เข้าร่วมประชุมด้วย

Tag : งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก