News

คนไทยพร้อมแล้ว เลือกตั้ง 2562 หวังช่วยเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ มีหลากหลายความคิดเห็นของประชาชน กับผู้นำในอนาคตที่คาดหวังไว้ จากการสอบถามประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือวินรถตู้ ได้ทราบความคิดเห็นว่า ส่วนใหญ่นั้นยังต้องการให้ผู้นำคนใหม่ที่ได้มาจากการเลือกตั้ง ช่วยเรื่องเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งความพร้อมที่จะเลือกตั้ง และเชิญชวนประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน เพื่อเลือกผู้นำที่ถูกใจเราทุกคน

วริศรา  ชาญบัณฑิตนันท์  ข่าวออนไลน์ Ch7HD รายงาน
กฤษณ์  คงยั่งยืน               ถ่ายภาพ