องคมนตรี เยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 20:07 น.

Views

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โอกาสนี้ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของสายน้ำและความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน โดยมีการจำลองภาพเขียนคลองต่าง ๆ, ภาพพระราชกรณียกิจ, การจำลองสถานที่ที่สำคัญ และโครงการพระราชดำริในการสืบสาน และรักษาสายน้ำแห่งชีวิตของไทย อาทิ รัชกาลที่ 5 ภาพคลองรังสิตประยูรศักดิ์เชื่อมต่อถึงงานศิลปะนูนต่ำประตูน้ำจุฬาลงกรณ์, รัชกาลที่ 6 ภาพเขียนคลองประปา ที่บริเวณทางเข้าสนามเสือป่า มีการจำลองภูเขาการบริหารน้ำตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยนำเสนอเป็นโมเดลภูเขา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน

ภายในสนามเสือป่า มีการออกร้านจิตอาสา 904, ร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์ และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงโรงพักริมคลอง ซึ่งจำลองโรงพักสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงมีต้นแบบมาจากโรงพักสรรพยา จังหวัดชัยนาท ทั้งยังมีกิจกรรมมัจฉาพาโชคให้ร่วมลุ้นรางวัลพระราชทาน รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานฯ พระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทย หรือชุดสุภาพ เข้าชมงานฯ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น.

Tag : องคมนตรี เกษม วัฒนชัย อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ งานอุ่นไอรัก