News

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ นายภราดร เกตุชาติ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุพายุโซนร้อนปาบึก

ที่บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 13 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ นายภราดร เกตุชาติ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุพายุโซนร้อนปาบึก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ พร้อมกับพระราชทานผ้าไตรจำนวน 5 ไตร โดยกำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสระไคร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด