รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 20:09 น.

Views

ที่โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน 1,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยและอุทกภัยในพื้นที่ 13 ตำบล 115 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5,865 ครัวเรือน บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 10,634 หลัง และเสียหายทั้งหมด 136 หลัง ส่วนพื้นที่การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ขณะนี้ประชาชนได้เดินทางออกจากศูนย์อพยพกลับสู่ภูมิลำเนาแล้ว และจะได้ดำเนินการฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเรือนให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อมอบถุงพระราชทานในพื้นที่หมู่ 2 และ 3 ตำบลปากนคร 3 ราย

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถุงยังชีพพระราชทาน ถุงพระราชทาน พายุโซนร้อนปาบึก พายุปาบึก นครศรีธรรมราช