วันเด็ก รร.เศรษฐเสถียร

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นให้กับน้องๆผู้บกพร่องทางการได้ยินที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นการส่งมอบความรัก ความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 ให้น้องได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งปีนี้การประปานครหลวง ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้น้องๆตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ สอดแทรกให้เด็กๆทุกคนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ภายใต้คำขวัญวันเด็กปีนี้ที่ว่า"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

และในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ การประปานครหลวง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆได้ร่วมสนุก เล่นเกมส์ แลกของรางวัลมากมาย มูลค่านับแสนบาท โดยจะจัดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย โรงผลิตน้ำสามเสน ถ.พระราม 6ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว