ฟัน 3 รมต.-มล.ปนัดดา กกต.ชี้ชัด ถือครองหุ้นสัมปทานรัฐ ขัดรธน.

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 09:05 น.

Views

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมลับพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการไต่สวน กรณี นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ร้องขอเมื่อปี 2561 ให้ตรวจสอบรัฐมนตรี 4 ราย ประกอบด้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีถือครองหุ้นสัมปทานของรัฐ เข้าข่ายกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 186 ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง(2) มาตรา 170 วรรคหนึ่ง(5) หรือไม่

โดยที่ประชุมมีมติเห็นว่า การถือครองหุ้นของทั้ง 4 รัฐมนตรี เข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่ง เห็นควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างคำร้อง ก่อนเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา หลังจากนั้น ประธาน กกต.ลงนาม เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญ

Tag : ปนัดดา กกต. หุ้นสัมปทานรัฐ