เตือน! ผู้โดยสารสนามบิน 6 แห่ง เผื่อเวลาเดินทางวันเด็ก 2562

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

บริษัทท่าอากาศยานไทยแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ,สนามบินดอนเมือง, สนามบินภูเก็ต, สนามบินเชียงใหม่, สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยจะมีกิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้ เล่นเกม มอบรางวัลและของเล่นแก่เด็ก ๆ

นอกจากนี้ กองทัพอากาศจะจัดการแสดงของอากาศยาน ทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ  ท่าอากาศยานดอนเมืองจึงจำเป็นต้องปิดห้วงอากาศ 5 ช่วงเวลา ซึ่งจะมีการแสดงอากาศยาน ได้แก่ เวลา 8 .15 น. ถึง 9.05 น., เวลา 10.00 น. ถึง 10.20 น., เวลา 11.20 น. ถึง 11.50 น., เวลา 12.40 น. ถึง 13.30 น. และเวลา 14.30 น. ถึง 14.50 น.

จึงขอให้ผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง เผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 3-4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเวลาการบิน ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2535 1192 นอกจากนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองยังได้จัดพื้นที่จอดรถบริการฟรี แก่ผู้ที่จะพาบุตรหลานไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่กองทัพอากาศ
 
ขณะที่ ธนาคารของรัฐได้เตรียมมอบกระปุกออมสิน ให้แก่เด็ก ๆที่มาฝากเงินในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการออมของเด็ก โดยธนาคารออมสินเตรียมกระปุกออมสินเอทีเอ็ม มอบให้แก่เด็ก ๆ ที่ฝากเงิน หรือเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป

ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.เตรียมกระปุกออมสิน Baby Truck มอบให้แก่เด็ก ๆ ที่ไปฝากเงินที่ธนาคาร ตั้งแต่500 บาท ขึ้นไป ขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะมอบตุ๊กตาหมีขนาด 12 นิ้ว ให้แก่เด็กที่ไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษ

Tag : สนามบิน วันเด็ก2562 วันเด็ก