รู้เรื่องเลือกตั้ง : การหย่อนบัตรเลือกตั้ง

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในการหย่อนบัตรลงคะแนนนั้น ผู้พิการที่ไม่สะดวกในการหย่อนบัตรลงหีบเอง  ก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลงคะแนนช่วยทำหน้าที่แทนได้  แต่ถ้าเป็นคนปกติ ก็จะต้องหย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้งด้วยตัวเอง

Tag : ความรู้เลือกตั้ง 2562