หลายพื้นที่ใน กทม.เผชิญค่าฝุ่นขนาดเล็กรุนแรง เริ่มเป็นอันตราย 32 จุด

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าตั้งแต่เช้าวันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 25 กลับมาอีกครั้ง เนื่องจากกระแสลมผิวพื้นในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะลมเอื่อย ความเร็วลมเพียง 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่งผลการพัดพาฝุ่นละอองออกไปมีน้อย จึงเกิดการสะสมของฝุ่นละอองในปริมาณที่มากขึ้น และคาดว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กจะปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดทั้งวันนี้

โดยพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 25 เกินค่ามาตรฐานและเริ่มเป็นอันตรายมีผลกระทบต่อสุขภาพมีมากถึง 32 จุด มีค่า PM 25 ตั้งแต่ 51 – 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะพื้นที่ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง ค่า PM 25 สูงมากที่สุดถึง 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่อยู่ในระดับ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
   
รองลงมา คือ ริมถนนพระราม 3 เจริญกรุง เขตบางคอแหลม ค่า PM 25 สูงถึง 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และริมถนนสามเสน เขตพระนคร ค่า PM 25 มากถึง 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

กรมควบคุมมลพิษ จึงขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล งดเว้นการเผาในที่โล่งทุกประเภท และห้ามใช้รถยนต์ที่มีควันดำอย่างเด็ดขาด ส่วนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นเมื่ออกจากบ้าน หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีค่า PM 25 ในระดับสูง

Tag : ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ฝุ่นละออง PM2.5