อัปเกรดประเทศไทย : เศรษฐกิจของประเทศ

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ภูริทัต เจริญจิตต์ พนักงานบริษัทเอกชน หลักๆ ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ และเรื่องสภาวะการดำรงชีวิตของประชาชนในอนาคต ร่วมถึงค่าครองชีพต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงองค์กร เปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลทรานศ์ฟอร์เมชั่น..

Tag : อัปเกรดประเทศไทย