พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดเลือก สว.

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 14:57 น.

Views

ร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครสำหรับการเลือกวุฒิสภา และสามารถแจ้งเบาะแสประวัติ พฤติการณ์ ความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัคร ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด

ตรวจสอบรายชื่อ

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 กกต. เลือกสว.