เดินหน้าประเทศไทย : อาหารไทยปลอดสารพิษ

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 18:18 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : อาหารไทยปลอดสารพิษ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
พิธีกร : เด่นคุณ งามเนตร
แขกรับเชิญ : ขวัญใจ เนตรหาญ เกษตรกร, ณัฏจิรา สงษ์ประไพ จนท.ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร, ผศ.นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล ผอ.รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 12 มค 62 อาหารไทยปลอดสารพิษ เด่นคุณ งามเนตร ขวัญใจ เนตรหาญ เกษตรกร ณัฏจิรา สงษ์ประไพ จนท ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร ผศ นพ ทศพร ศิริโสภิตกุล ผอ รพ พระพุทธบาท สระบุรี