เดินหน้าประเทศไทย : โขนมรดกวัฒนธรรม พลังแห่งความมั่นคง

วันที่ 13 ม.ค. 2562 เวลา 18:19 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : โขนมรดกวัฒนธรรม พลังแห่งความมั่นคง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
พิธีกร : รัตติยา เรืองขจร
แขกรับเชิญ : วิศรุต งามสงวน นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา, ประสาท ทองอร่าม ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย, วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 13 มค 62 รัตติยา เรืองขจร โขนมรดกวัฒนธรรม พลังแห่งความมั่นคง วิศรุต งามสงวน นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ประสาท ทองอร่าม ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง