พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รู้เรื่องเลือกตั้ง : ทำแบบไหนเป็นบัตรเสีย

วันที่ 13 ม.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

การทำให้บัตรเสีย คือการลงคะแนนให้ผู้สมัครและกากบาทในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

Tag : ความรู้เลือกตั้ง 2562 เลือกตั้ง