เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : มติ กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 4 รัฐมนตรี ขาดคุณสมบัติ

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

เรื่องดังกล่าวมีที่มาจากคำร้องของคุณเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โดยรัฐมนตรีที่ถูกร้องมี  4 คน เป็นรัฐมนตรีในปัจจุบัน 3 คน คือ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และอดีตรัฐมนตรี 1 คนคือ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ว่าถือครองหุ้นสัมปทานของรัฐ เข้าข่ายกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ซึ่งท่านประธานอิทธิพร บุญประคอง ก็ยอมรับว่า กกต. มีมติเรื่องนี้ไปตั้งแต่วันที่  8 มกราคมที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างยกคำร้องเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยจะแตกต่างจากกรณีคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ภรรยาถือหุ้นเกินร้อยละ 5 แต่ 4 รัฐมนตรีเป็นการถือครองหุ้นสัมปทาน จึงเป็นเรื่องใหม่ที่เห็นควรให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป

ถ้ายึดกรอบเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยใช้กรณีของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กว่าจะมีคำวินิจฉัยก็ใช้เวลาราวเดือนเศษ

โดยระหว่างนี้รัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ แต่ก็มีการจับจ้องไปที่รัฐมนตรีสุวิทย์  เมษินทรีย์ ในฐานะที่สวมหมวกอีกใบเป็นผู้บริหารในพรรคพลังประชารัฐ และตั้งท่าเตรียมลาออกเข้าสู่สนามการเมืองแบบเต็มตัวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ก็เลยมีการยิงคำถามไปที่ท่านว่า ตอนนี้ถึงเวลาเหมาะสมหรือยัง ได้คำตอบว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเหตุให้ลาออก แต่ก็ทิ้งท้ายที่น่าสนใจว่าภารกิจในฐานะรัฐมนตรีใกล้เสร็จหมดแล้ว และกำลังรอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ซึ่งจะหารือกับอีกสามรัฐมนตรีพลังประชารัฐ เพราะเคยพูดกันไว้ว่าจะลาออกพร้อมกัน