เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพของแต่ละพรรค

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทย ที่แต่ละพรรคก็นำเสนอนโยบายสร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้ดีทุกช่วงวัยและเท่าเทียม

เป็นมุมมองของ 6 แกนนำพรรคการเมืองบนเวที "พรรคการเมืองกับการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทยทุกคน" ที่มีทั้งข้อเสนอเรื่อง 3 กองทุนใหญ่ คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า,สวัสดิการข้าราชการ และประกันสังคม ที่ไม่เห็นด้วยกับการนำมารวมกัน  แต่ให้ปรับใช้ 3 กองทุนให้มีความเท่าเทียม และยั่งยืน โดยยึดการดูแลสุขภาพของประชาชน  ไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำ ทำให้สุขภาพดีทุกช่วงทุกวัยและเท่าเทียมครอบคลุมและยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนต้องเชื่อมโยงกันได้ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนต้องได้รับการบริการที่ดี

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง 62 เจาะสนามเลือกตั้ง