พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แบบนี้รู้เรื่อง : การทำโพลเลือกตั้ง

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

การทำโพลเลือกตั้ง สามารถทำได้ เพราะว่าเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็น แต่ว่าข้อห้ามก็คือ ห้ามเผยแพร่ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน ไปจนถึงวันปิดหีบเลือกตั้ง ถ้าเผยแพร่ก่อนถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย..

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง สีสันเลือกตั้ง 2562