พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รู้เรื่องเลือกตั้ง : ข้อห้ามที่ควรรู้ไว้เลย

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ภายในคูหาเลือกตั้งห้ามขัดขวางการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย...

Tag : รู้เรื่องเลือกตั้ง ความรู้เลือกตั้ง 2562