กองทัพอากาศซ้อมใหญ่ เตรียมความพร้อมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 17:58 น.

Views

11 มกราคม 2562 พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์  จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 ณ ฝูงบิน 601กองบิน 6 ดอนเมือง โดยมี พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 ให้การต้อนรับ

กองทัพอากาศได้มีการซักซ้อมการบินผ่านพิธีเปิด โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16, การบินปล่อยควันสีธงชาติ โดยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU-23A, การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 และ F-5 และการบินค้นหาและช่วยชีวิต โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 นอกจากนี้ยังมีการซ้อมการแสดง Fancy Drill การแสดงกระบี่กระบอง และการแสดง Drum Zeed รวมถึงการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ภาคพื้น และการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้มีการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ ทั้งด้านการแสดงการบิน และการแสดงภาคพื้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศในปีนี้มีความพร้อมและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อปรับแผนการบินล่วงหน้า และบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

โดยในปีนี้ กองทัพอากาศมุ่งเน้นสานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในด้านการบิน เทคโนโลยี และการทหาร ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การแสดงการบินของอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ ได้แก่
-  การบินปล่อยควันสีธงชาติ โดยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU-23 A
-  การบินต่อสู้ในอากาศ และโจมตีทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 และ F-5
-  การบินค้นหาและช่วยชีวิต โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725
-  การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน โดยเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen
-  การแสดงการบินหมู่ โดยเครื่องบินฝึกแบบ PC-9
-  การแสดงการบินหมู่ โดยเครื่องบินฝึกแบบ CT-4E

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งแสดงอากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ภาคพื้นทั้งที่ยังประจำการอยู่ในปัจจุบัน และปลดประจำการแล้ว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และพัฒนาการด้านการบินของชาติ, การปฏิบัติภารกิจทางทหาร, การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ, การแสดงการบินเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ, กิจกรรมเครื่องบินร่อน, กิจกรรมจรวดขวดน้ำ, การแสดง Fancy Drill, การแสดง Drum Zeed, การแสดงกระบี่กระบอง, การแสดงสาธิตชุดปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี, การแสดงของสุนัขทหาร, กิจกรรมบนเวที และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย พร้อมรับของขวัญของรางวัลฟรีตลอดงาน

สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจ สามารถร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศได้ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 07.00-15.30 น. พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง ณ ที่ตั้งดอนเมือง จัดกิจกรรมบริเวณลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ, สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน)  ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดพื้นที่จอดรถ และรถบริการรับส่งเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองที่จะมาเที่ยวชมงานวันเด็กกองทัพอากาศ ดังนี้
ศูนย์กีฬา - สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (ใกล้แยก คปอ.) , โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, หอประชุมกานตรัตน์ , หอประชุมกองทัพอากาศ, โรงเรียนจ่าอากาศ, กรมขนส่งทหารอากาศ (สถานีบริการ NGV),บริเวณคลังสินค้า ท่าอากาศยานดอนเมือง  สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ได้ที่โรงเรียนการบิน และกองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Tag : วันเด็ก2562 กองทัพอากาศ ฝูงบิน602ดอนเมือง