กกต.ออกระเบียบหาเสียง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 19:44 น.

Views

กกต.ออกระเบียบหาเสียงเลือกตั้งรวดเดียว 4 ฉบับ โดยกำหนดค่าใช้จ่าย และวางกรอบเข้มคุมป้ายหาเสียง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กกต.ฉบับที่ว่าด้วยการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สส. ระเบียบที่ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้าม ระเบียบว่าด้วยการแจกจ่ายเอกสาร ประกาศ และป้ายหาเสียง รวมถึงระเบียบการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง

สาระสำคัญมีทั้งการกำหนดค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ส่วนพรรคการมืองต้องไม่เกิน 35 ล้านบาท ส่วนวิธีหาเสียงนั้น มีทั้งวิธีการแจกเอกสาร วิดิทัศน์ในเขตชุมชน การใช้พาหนะ การจัดสถานที่หาเสียง รวมถึงกำหนดการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

พร้อมกำหนดให้ประกาศหาเสียงมีขนาด เอ 3 จำนวน 10 เท่า ของหน่วยเลือกตั้ง เพื่อนำไปปิดบนที่ที่ทางราชการจัดให้ ส่วนป้ายหาเสียงทั่วไปจะมีเพียง 2 เท่าของหน่วย และต้องติดตั้งให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย ไม่กีดขวางทางสัญจร ส่วนแผ่นป้ายขนาดใหญ่ ให้ติดตั้ง 1 แผ่น ณ ที่ทำการพรรค สาขาพรรค ศูนย์ประสานงานพรรคเท่านั้น

สำหรับลักษณะต้องห้าม ก็ได้แก่ห้ามอ้างสถาบัน ห้ามผู้ประกอบอาชีพ หรือเป็นเจ้าของสื่อ ห้ามวางหรือโปรยเอกสารในที่สาธารณะ ห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม รวมถึงช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินตามประเพณีต่าง ๆ

ทั้งนี้ต้องให้ผู้สมัคร และหัวหน้าพรรคจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง และยื่นต่อ กกต.ต่อไป 

Tag : กกต ระเบียบหาเสียง เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562