พระราชวงศ์ ตลอดจนองคมนตรี เยี่ยมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จไปงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน โดยมีนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สำคัญในแต่ละรัชกาล ที่แสดงถึงความผูกพัน และความห่วงใย ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน, การแสดงเห่เรือพระที่นั่ง 4 ลำ ตามแบบโบราณราชประเพณี โดยกองทัพเรือ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวผ่านการแสดงแสงสีเสียง โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้ไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ในการนี้ วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการอาคารเลโก้ แสดงงานศิลปะร่วมสมัยที่รังสรรค์จากตัวต่อเลโก้ เป็นสถานที่สำคัญ ภายในงานได้จำลองบรรยากาศให้คล้ายกับงานฤดูหนาว เมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสะท้อนความงดงามของประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะไทย รวมถึงให้ผู้เข้าชมงานฯ มีความสุข ความเพลิดเพลินและได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ภายในสนามเสือป่า มีร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขนมไทยนานาชนิด, กิจกรรมมัจฉาพาโชค และการจำหน่ายสลากการกุศล ให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลพระราชทาน นอกจากนี้ มีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดไทยย้อนยุค เข้าชมงานฯ ได้ทุกวันจนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น.

Tag : พระราชวงศ์ หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ องคมนตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ งานอุ่นไอรัก