องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จากพายุโชนร้อนปาบึก ที่จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี

วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่ศาลาประชาคมอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปประชุมสรุปสถานการณ์ความเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค รวม 1,000 ถุง มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึก ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 มกราคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ทะเลฝั่งอ่าวไทย มีคลื่นลมแรง คลื่นสูง 3-5 เมตร ทำให้ราษฏรที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ไม่สามารถออกเรือหาปลาได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยังมีลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านเรือน สวนยางพารา ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ในอำเภอเมือง, อำเภอยี่งอ, อำเภอบาเจาะ, อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร บ้านเรือนเสียหาย 2,476 หลังคาเรือน ราษฏรได้รับความเดือดร้อน 11,342 คน

จากนั้น เดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,400 ถุง ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง อำเภอไม้แก่น, อำเภอสายบุรี, อำเภอปะนาเระ, อำเภอหนองจิก, อำเภอเมือง และอำเภอทุ่งยางแดง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากล่าวกับราษฎรที่ประสบวาตภัย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ มาช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Tag : องคมนตรี พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ถุงพระราชทาน ผู้ประสบวาตภัยปาบึก พายุปาบึก