แบบนี้รู้เรื่อง : การทำโพลเลือกตั้ง

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 04:40 น.

Views

การทำโพลเข้ามามีบทบาทกับการเลือกตั้ง สส.ทุกครั้ง ทาง กกต.จึงต้องออกกฎระเบียบมากำกับดูแลการทำโพล ให้มีความเป็นกลางมากที่สุด...

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง