รู้เรื่องเลือกตั้ง : ลงคะแนนอย่างไรไม่ให้บัตรเสีย

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 04:40 น.

Views

ในการลงคะแนนเลือกตั้ง สส.ครั้งนี้ มีบัตรให้เราลงคะแนนคนละ 1 ใบเท่านั้น ลงอย่างไรไม่ให้เป็นบัตรเสีย...

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง ความรู้เลือกตั้ง 2562