รายงานพิเศษ : Unicef แถลงนโยบายพัฒนาเด็ก

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 10:39 น.

Views

องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดงานเสวนาพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย และแนวทางการจัดการความท้าทายใหม่ในศตวรรษที่ 21" ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและความจำเป็นต่อการเพิ่มการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้และทักษะท่ามกลางสภาพแวดล้อมและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งการจัดงานเสวนาครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 70 ปี ของ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และมีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเด็กในประเทศไทยทั้งหมดโดยผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 150 คน

โดยงานเสวนาพิเศษครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวถึงความสำคัญและภารกิจต่าง ๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย เพื่อให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้าน

นอกจากนั้น นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษถึงความสำคัญ, บทบาทหน้าที่และนโยบายของ ยูนิเซฟ ซึ่งยังคงยืนยันว่า ยูนิเซฟ เป็นองค์กรที่เน้นความสำคัญในการช่วยเหลือเด็กทั่วโลกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นบุคคลกรที่มีประโยชน์ต่อโลกในอนาคต

ขณะเดียวกัน นายอานันท์ ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ออกนโยบายช่วยเหลือเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอให้การสนับสนุนนั่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และวอนขอให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวของมองปัญหาให้กว้างขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน

Tag : รอบรั้วรอบโลก Unicef นโยบายพัฒนาเด็ก Unicef นโยบายพัฒนาเด็ก