พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานพิเศษ : จิตอาสากับการพัฒนาเด็กไทย

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 04:40 น.

Views

เพราะเด็กคืออนาคตของชาติที่จะเติบโตมาพัฒนาประเทศในวันข้างหน้า ผู้ใหญ่จึงต้องให้ความสำคัญ วันเด็กแห่งชาติในแต่ละปีจึงเป็นวันพิเศษที่เด็กๆ จะได้สนุกสนาน เรียนรู้ และเปิดโลกกว้าง ในแบบของตนเองได้อย่างเต็มที่

แต่สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นครอบครัวจึงเป็นสถาบันเริ่มต้นที่ต้องรับผิดชอบ มีหน้าที่ดูแล ปลูกฝัง และอบรมให้ลูกมีคุณภาพ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้สังคมเป็นไปในทางที่ดี

ตัวอย่างกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกต่อสาธารณะให้เด็กๆ ที่ทางกองบังคับการตำรวจจราจรจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้เด็กๆ อายุ 3-8 ขวบ ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเอง และการปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญญาณจราจร เพื่อสร้างจิตสำนึกและมารยาทในการใช้ถนน

คำว่า “จิตอาสา” หรือ “จิตสาธารณะ” ในขณะนี้หลายภาคส่วนให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นสัญญาณและจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะความวุ่นวาย ความเห็นแก่ตัวเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น จนทำให้สังคมมีแต่ความอันตราย เห็นได้จากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรายวัน คดีความรุนแรงก็เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน

ดังนั้น การเปลี่ยนความคิด และทัศนคติของคนในสังคมอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่โครงการจิตอาสาจะเป็นตัวอย่างให้เด็กรุ่นใหม่เห็นว่า การทำความดี การแสดงความสามัคคีเป็นอย่างไร เพื่อส่งต่อให้พวกเขาสร้างสังคมให้ดีขึ้นในยุคของพวกเขาเอง

เห็นได้ชัดว่าเด็กๆ วัย 5-7 ขวบ รู้จักคำว่า “จิตอาสา” ถึงอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายและผลที่ตามมาอย่างแท้จริง แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดี เพราะทุกคนล้วนมองว่าการทำจิตอาสาคือสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่ควรทำ ดังนั้นการปลูกฝังพวกเขาเหล่านี้ ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ฝ่าย ทั้งครอบครัวและสถานศึกษา ที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม

ท้ายที่สุด นอกจากผู้ใหญ่จะต้องสั่งสอนเด็กแล้ว ยังต้องทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กได้พบเห็น ได้สัมผัส เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า สังคมและชาติบ้านเมืองในวันนี้ย่อมบ่งบอกถึงความเป็นไปในวันข้างหน้าได้เช่นเดียวกัน

Tag : เกาะติดข่าวดัง